Nova Godina 2018 zima sneg sneško jelke koloseum ajfelova kula sagrada familia fontana avion oblaci nebo sunce more kruzer palme plaža zalazak sunca fontana drveće trava tirkizno plavo more pesak ležaljka palme 

   


Ukupno: 75360
Danas: 3815
Juče: 5815

video galerija

  sava osiguranje

     

Prijavite se na našu E-mailing Listu:

 

Putovanje Portorož Uskrs 2018

 

termin: 05.04.2018.

5 dana / 2 noćenja

Autobusom

 

Portorož, po mnogima s razlogom nazvan “luka ruža”. Ovaj predivan primorski grad je poznat ne samo kao zdravstveni i klimatski rezort već i kao mondensko mesto. Specifičan položaj  u severnom delu piranskog zaliva čini ga zaštićenim od severnih vetrova čak i u zimskom periodu te ga odlikuje  blaga mediteranska klima. Zato, neka Vaš predah od svakodnevnice bude u lepoti  jadranske obale, opustite se u toploj morskoj vodi I sve to začinite odličnim italijanskim kapućinom u nekom šik kafeu.
Strunjan,  smešten izmedju Isole i Pirana važi za  jedno od najlepših mesta na slovenačkom primorju, čija obala je pod zaštitom Krajinskog parka prirode.

Program putovanja:

1.DAN putovanja (05.04. četvrtak) BEOGRAD – PORTOROŽ
Sastanak grupe u 19.30h na PARKINGU KOMBANK ARENE, južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića (ulaz sa autoputa). Predvidjeno vreme polaska u 20.00h. Vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi carinskih formalnosti i odmora. Noćna vožnja.
2.DAN (06.04. petak) PORTOROŽ – PIRAN
Dolazak u Portorož u prepodnevnim satima. Smeštaj u hotel (prema hotelskim pravilima posle 14 h). Ostatak dana slobodan za individualne aktivnosti, a mi Vam preporučujemo prijatnu šetnju obalom do istorijskog grada Piran i čašu vina na Tartinijevom trgu ili opuštanje i kupanje u zatvorenim hotelskim bazenima sa grejanom morskom vodom i wellness
aktivnosti (gosti hotela Vile Park koriste bazenski kompleks u hotelu Histrion koji se nalazi odmah pored hotela Bernardin). Mogućnost večere uz doplatu. Noćenje.
3.DAN (07.04. subota) PORTOROŽ – KOPER – IZOLA – PORTOROŽ
DORUČAK. Slobodan dan u Portorožu za individulane aktivnosti a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet za Koper i Izolu. Vožnja do Kopra. Dolazak u ovaj lučki gradić i odlazak u informativnu šetnju do Katedrale Marijinog Uznešenja i Da Ponte Fountain na Prešernovom trgu. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U dogovoreno vreme u odnosu na informacije vodiča polazak za Izolu. Po dolasku šetnja živopisnim uličicama gde su još uvek mogu naći tragovi Rimskog carstva. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u hotel u Portorožu uz mogućnost večere uz doplatu. NOĆENJE.
4.DAN (08.04. nedelja) PORTOROŽ – TRST – BEOGRAD
DORUČAK. Odjava iz hotela i slobodno vreme do polaska za Srbiju, a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet do Trsta.
Po dolasku, kraći informativni obilazak grada - pešačka tura (Ponte Roso, San Antonio Nuovo, srpska crkva Sv. Spiridona, trg ujedinjenja Italije…). Slobodno vreme za individualne aktivnosti.. Sastanak grupe oko 19h, povratak u Portorož po ostatak grupe i polazak za Srbiju. Noćna vožnja preko Slovenije i Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi osveženja i carinskih formalnosti...
5.DAN (09.04. ponedeljak) BEOGRAD
... Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska u ranim jutarnjim satima (očekivano vreme oko 08.00 h, a u zavisnosti
od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa.

Cene aranžmana su izražene u eur po sobi .

Hotel
 Cena
 Ville Park 3*
129e
GH Bernardin 5*
 169e

Aranžman obuhvata:
-Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez 
obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,
-smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim 
sobama sa pomoćnim ležajem (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) na bazi dva noćenja sa doručkom u izabranom hotelu u Portorožu, 
-obilaske prema programu putovanja,
-usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana,
-troškove organizacije putovanja

Aranžman ne obuhvata:
-Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici 
sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih),
-fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike,
-individualne 
troškove i ostale nepomenute troškove.

Način plaćanja:
- 69 € ( za GH Bernardin5*) po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 3 jednake mesečne rate bez kamate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Popusti i doplate:
- Rezervacija 1/1 soba je moguća isključivo NA UPIT i doplata iznosi za GH Bernardin 5* - 40 €, za Hotel Vile Park 3* - 30 €.
- POPUSTI ZA DECU u sobi sa dve punoplatežne osobe: GH Bernardin 0-11.99g. 25€, Hotel Vile Park 0-11.99g. 15€.

- Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.
- DOPLATA ZA POLUPANSION: Hotel Vile Park 3* 25 € , GH Bernardin 5* 30 € (polupansion podrazumeva dve samoposlužne večere tzv »švedski sto«. Gosti hotela Vile Park obeduju u hotelu Histrion 4* koji se nalazi odmah pored hotela Vile Park).

Fakultativni izleti (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama):
-Kopar i Izola (10 €),
-Trst (10€).
-Cena ne uključuje potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike.
-Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 25 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate), kao i pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner.

Opis hotela:
-VILE PARK 3* je jedan od tri hotela koja čine ovaj kompleks, pored njega u neposrednoj blizini se nalazi I hotel Histrion gde su gostima hotela Vile Park na raspolaganju besplatno kupanje u Laguni Bernardin kao i usluge wellness i kozmetičkog centra uz doplatu (masaže, kozmetički tretmani itd…). Sagrađen je oko ruševina crkvenog tornja iz 15. veka Sve sobe sa TWC, fenom, telefonom, klimom i SAT TV. Gostima su na raspolaganju morski park Laguna Bernardin, plaža sa spoljnim bazenima Arcobaleno, riblji restoran Barka i taverna Mediteran. http://www.bernardingroup.si/en/
-GH BERNARDIN 5* je prestižan hotel nalazi se na samoj obali mora između Portoroža I Pirana, okružen predivnom borovom šumom. Sve sobe su sa TWC, telefonom, balkonom, klima uređajem, SAT TV, mini barom, fenom, sefom. Sve sobe imaju balkon i pogled more. Gostima hotela su na raspolaganju zatvoren bazen sa grejanom morskom vodom, welness centar, Grand restoran i a la carte restorani Pećina i Sunset, Grand cafe i koktel lounge sa piano barom, Grand bašta, čuvani parking, kongresni centar. http://www.bernardingroup.si/en/
Napomena za smeštaj: -U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

Napomene:
U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.
UPOZORENJE:

Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta agencija ne može imati uticaja. Važno obaveštenje - Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja:
- Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno 
je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Napomena za raspored sedenja : Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog.